top of page

Lezing Vincent Oeters: Het graf van Tatia in Saqqara: nieuwe inzichten over familierelaties en priva


di 16/10 (Leuven)

woe 24/10 (Gent)

Tijdens de campagne van 2009 werd er door het Nederlandse opgravingsteam van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de Universiteit Leiden (Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Egyptologie) in de Nieuwerijks necropool in Saqqara een kleine Ramessidische grafkapel opgegraven. De grafkapel behoort toe aan een man genaamd Tatia, priester van de voorkant van Ptah en opzichter van de goudsmeden. Door zowel de reliëfs als de architectuur te bestuderen en door het graf te vergelijken met andere Ramessidische tombes in Saqqara en elders, werd een poging gedaan om een ​​preciezere datering van het monument vast te stellen. Recent onderzoek heeft geresulteerd in nieuwe inzichten over Tatia en zijn carrière, zijn familierelaties en tekenen van private devotie. Tatia was niet alleen een familielid van Mose, een bekende ambtenaar wiens belangrijke graf ook in Saqqara was gebouwd, maar zoals in deze lezing wordt besproken, was hij ook de broer van de zeer bekende vizier en hogepriester van Amon, Paser.

bottom of page