top of page

Lezing Frederik Rademakers: Koper voor de Farao? Een blik op vroege metallurgie in Egypte, langsheen


maandag 29 mei (Leuven) donderdag 1 juni (Gent) Koper speelt reeds zeer lang een belangrijke rol in de materiële cultuur van het oude Egypte. Hoewel koper zeldzaam natuurlijk voorkomt in metaalvorm (gedegen koper), was het de ontwikkeling van de extractieve metallurgie (winning van koper uit erts) die ervoor zorgde dat dit metaal gebruikt kon worden voor uiteenlopende doeleinden: van juwelen tot werktuigen voor steenbewerking. Desondanks blijft gericht archeologisch onderzoek naar de productie van koper en koper-legeringen doorheen de geschiedenis van Egypte nog steeds erg beperkt. Recent is er echter een groeiende aandacht voor dit onderwerp, onder andere binnen het Belspo Brain-BE project EACOM, waarvan de spreker deel uitmaakt. In deze lezing wordt ingegaan op de volledige productieketen van koper, gaande van mijnbouw tot primaire smeltprocessen en het gieten van brons. De nadruk ligt hierbij op twee belangrijke onderzoeks-punten: de veranderende technologie van de Egyptische metallurgie en de herkomst van koper doorheen de tijd. Hierbij worden de verschillende bronnen beschikbaar binnen de Egyptische archeologie overlopen, gaande van de Pre-Dynastische ontginning van koperertsen tot het bronsgieten in de Late Periode. Contextuele analyse van opgegraven sites wordt aangevuld met archeometrische studies van productieresten, evenals inzichten uit de experimentele archeologie. Hierbij wordt geïllustreerd welke inzichten men kan halen uit zowel de eigenlijke metalen als de, esthetisch vaak minder aantrekkelijke, slakken, smeltkroezen en oven-resten. Deze presentatie zal aldus putten uit de gedeelde expertise en resultaten binnen het EACOM-project, waarbij de samenwerking tussen het KMKG en de KU Leuven deze verschillende invalshoeken verbindt. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

bottom of page