top of page

19e Jan Quaegebeur Lezing - 7 december


Op woensdag 7 December geeft Dr. Yannis Gourdon (associate researcher aan het Institut français d’archéologie orientale, Cairo) de 19e Jan Quaegebeur lezing met als titel The Hatnub Egyptian travertine quarries: rediscovery of an ancient site. In deze lezing worden de spannende nieuwe ontdekkingen van het Hatnub Epigraphic Project voorgesteld. Dit project, dat een samenwerking is tussen Dr. Roland Enmarch (University of Liverpool) en Dr. Yannis Gourdon (IFAO), is pas in 2012 van start gegaan, maar kan toch al bogen op zeer mooie resultaten. De steengroeve van Hatnoeb was de belangrijkste groeve voor Egyptisch albast, die bovendien een schat aan inscripties herbergt van de expedities die hier aan het werk waren. Deze inscripties zijn met moderne fotografische technieken opnieuw onderzocht, en vele nieuwe inscripties zijn hierdoor ook al aan het licht gekomen.

Woensdag 7 december om 20 u

Justus Lipsiuszaal Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, Leuven.

bottom of page