top of page

Lezing maart: Sharon Lecocq - Het Ka-huis in het Oude Rijk

29/03/2016 (Leuven)

31/03/2016 (Gent)

Dankzij Oud-Egyptische monumenten en geschreven bronnen kennen we het bestaan van het Hw.t-kA (Hoet-ka) of vrij vertaald ‘ka-huis’. Over de precieze betekenis en functie ervan bestaat heel wat discussie omdat men zich voornamelijk baseerde op geïsoleerde bronnen. Via het samenstellen van een corpus van archeologische en tekstuele attestaties uit het Oude Rijk, krijgen we een beter beeld van het Hw.t-kA tijdens deze periode. De analyse van het beschikbare bronnenmateriaal leverde nieuwe inzichten op die erop wijzen dat het om een architecturale constructie gaat – op naam van koningen of privépersonen – waaraan zowel een cultische alsook een economische dimensie verbonden was.

bottom of page