top of page

23/04–9/06 Tentoonstelling "Van Hiërogliefen tot High-Tech: 400 jaar onderzoek in Egypte"

In de Leuvense universiteitsbibliotheek loopt momenteel de tentoonstelling "Van Hiërogliefen tot High-Tech: 400 jaar onderzoek in Egypte" (23 april t.e.m. 9 juni) van de hand van de studenten Egyptologie van de KU Leuven. In deze tentoonstelling wordt het recente onderzoek van de KU Leuven in Egypte in de spotlight gezet, en gecontrasteerd met Egyptologisch onderzoek in de voorbije eeuwen. Dit wordt gedaan aan de hand van twee belangrijke Egyptologische gebeurtenissen die in 2022 herdacht werden: 200 jaar ontcijfering van het hiërogliefenschrift, en 100 jaar ontdekking van het graf van Toetanchamon. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de periode vóór we hiërogliefen konden lezen, en hoe de fascinatie voor Egypte zich in de renaissance ontwikkelde, zowel in de westerse als islamitische wereld. De rode draad doorheen de tentoonstelling is de evolutie van de methodes waarmee het Egyptische verleden onderzocht wordt. Hierin zijn de laatste decennia namelijk grote wetenschappelijke sprongen gemaakt. De KU Leuven speelt hier nog steeds een voortrekkersrol in, van 3D-scanning en digitale epigrafie tot papyrologie en geofysisch onderzoek.

Universiteitsbibliotheek, Tentoonstellingssuite, 23 april t.e.m. 9 juni Monseigneur Ladeuzeplein 21 3000 Leuvenコメント


bottom of page