top of page

Lezing Ilona Regulski (14/12/2017): Shashotep – Shutb: wonen op de resten van een oude stad


donderdag 14/12/2017

Eénmalig in Leuven!

Het oude Egypte is ons vooral bekend van de indrukwekkende vondsten gevonden in talloze bekende begraafplaatsen. Steden en dorpen echter, werden zelden onderzocht of verdwenen onder moderne bewoningslagen. De weinige voorbeelden die we hebben (Deir el-Medina, Amarna of Lahun) zijn wellicht niet erg representatief voor een typische oud-Egyptische (hoofd)stad of waren slechts gedurende een korte tijd actief.

Het huidige dorp Shutb, 5 km ten zuiden van Asyut in Midden-Egypte, is een uitzondering: de modern naam suggereert een lange geschiedenis die teruggaat tot het faraonische Shashotep, de hoofdstad van de 11e Opper-Egyptische nome. De 10 meter hoge ‘tell’ die vandaag nog zichtbaar is, geeft ons dus een unieke kans om de volledige geschiedenis van een stad te reconstrueren; van 2000 v. Chr. tot heden.

De lezing zal het nieuwe veldwerk-project van het British Museum in de regio voorstellen en berichten over (1) de opgraving van (een deel van) de tell, (2) de resultaten van de regionale surveys en (3) de documentatie van de traditionele mudbrick architektuur en locale levenswijzen. Aansluitend zal een 7-minuten durende documentaire film over de activiteiten in het dorp getoond worden.

Ilona Regulski studeerde Egyptologie aan de KULeuven en werkte vervolgens in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, en de universiteiten van Yale en Berlijn. Ze is momenteel aangesteld in het British Museum als conservator van de papyrus verzameling, de Pre- en Vroegdynastische collectie, en de Rosetta Steen.

bottom of page