top of page

Lezing december: Gino Schallenberg - Daesh en de radicale salafistische islam: nieuwe beeldenstormer


6/12 (Leuven)

8/12 (Gent)

De terreurgroep Daesh toonde de wereld met trots hoe ze in het gebied onder haar bewind monumenten heeft gesloopt. In hun strijd tegen de idolatrie werden beelden stukgeslagen in het museum van Mosoel. De oude site van Nimrod werd beschadigd en in het Syrische Palmyra gingen de tempels van Beel en Baal Shamin tegen de vlakte. De beeldenstormers richtten zich in hun vernielingswoede ook tegen kerken en islamitische soefi graven. Ook in Mali werden soefi graven verwoest door geestverwanten van Daesh. Het Internationale Gerechtshof in Den Haag begon een proces tegen de man die in Mali verantwoordelijk was voor de schade aan het erfgoed. Dit is het eerste proces in zijn soort.

Tijdens het bewind van moslimbroeder Mohammed Mursi gingen er ook in Egypte stemmen op om monumenten uit het faraonische verleden te verwijderen. De radicale sheikh Murgan stelde in een televisieshow zelfs onomwonden voor om de piramides af te breken. In deze lezing kijken we naar de ideologische beweegredenen voor de nieuwe beeldenstorm. Daarnaast bekijken we hoe daar in Egypte op werd gereageerd in de pers en door de islamitische religieuze autoriteiten.

Gino Schallenbergh is arabist en docent bij de opleiding arabistiek en islamkunde aan de Faculteit Letteren KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de klassieke en hedendaagse ontwikkelingen in de islamitische doctrine met focus op de betekenis van autoriteit in soennisme en sjiisme. In het verleden was Schallenbergh adjunct-directeur aan het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC). Egypte neemt daarom ook een belangrijke plaats in in zijn onderzoek.

bottom of page