top of page

Lezing oktober: Eline Scheerlinck - Leren voor het leven. Egyptisch onderwijs tijdens de Grieks-Rome


18/10/2016 (Leuven)

20/10/2016 (Gent)

Onderwijs in de Grieks-Romeinse oudheid is een onderwerp dat al op veel academische belangstelling heeft mogen rekenen. In dit onderzoek hebben de honderden Griekse onderwijsteksten op papyri, wastafeltjes en ostraka uit Egypte een aanzienlijke rol gespeeld. Vele van deze bronnen tonen rechtstreeks hoe je Grieks leerde lezen en schrijven, en welke verschillende stappen je kon volgen in de verwerving van de Griekse cultuur.Maar hoe zat het met onderwijs in andere culturen en talen van de antieke Mediterrane wereld? Het papyrologische bronnenmateriaal uit Grieks-Romeins en laatantiek Egypte biedt ons ook vele praktische voorbeelden van onderwijs in het Egyptisch. Dit Demotisch en Koptisch bronnenmateriaal bevat onder andere schrijfoefeningen, woordenlijsten, grammaticale oefeningen, onderwijsteksten met literatuur en oefeningen op het formuleren van brieven. De tweetalige onderwijsteksten, zoals de ostraka in Grieks en Demotisch schrift uit Medinet Madi, zijn vrij zeldzame getuigen van taalcontact in het onderwijs. Aan de hand van vele voorbeelden uit het Demotische en Koptische bronnenmateriaal wordt het Egyptische onderwijs vergeleken met wat we weten over onderwijs in het Grieks in Egypte uit dezelfde periode. Rekening houdend met het feit dat dit bronnenmateriaal misleidend is, aangezien het beperkt is en verspreid in tijd en ruimte, worden toch voorzichtig enkele conclusies getrokken over de aard en methodes van het Egyptische onderwijs en hoe die zich verhouden tot wat men in het Grieks onderwijs ziet. Daarnaast wordt de evolutie onderzocht van het Egyptische en tweetalige onderwijs gedurende de periode in kwestie, en in de context geplaatst van onze kennis over Egyptisch onderwijs in eerdere periodes van de Egyptische geschiedenis. Tenslotte worden de onderwijsteksten en andere literaire en documentaire bronnen uit Grieks-Romeins en laatantiek Egypte gebruikt om verschillende houdingen tegenover onderwijs en de waarde ervan te belichten.

bottom of page