Dank aan alle aanwezigen voor een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie en -quiz!