top of page

Lezing EOL 13/04: Prof. Jacques van der Vliet - Het ‘Evangelie van de vrouw van Jezus’: de geschiede


Tijdens een internationaal Koptologisch congres dat in september 2012 in Rome plaatsvond, presenteerde een Amerikaanse hoogleraar, prof. Karen King van Harvard Divinity School, een sensationele vondst: een papyrus met een fragment van een Koptische tekst waarin Jezus tot zijn leerlingen spreekt over “mijn vrouw” en zegt dat hij “met haar verkeert”. Een goed georkestreerde publiciteitscampagne zorgde ervoor dat het nieuws van deze ontdekking direct over de hele wereld werd verspreid. De tekst bleek echter al snel een vervalsing. Deze lezing gaat over de wetenschappelijke achtergronden van deze vervalsing: wat behelst de papyrus precies en wat maakt het interessant met juist zo’n document naar buiten te treden?

Woensdag 13 april 2016

Prof. Dr. Jan van der Vliet: Koptisant, Opleiding Egyptische taal en cultuur, OCMW, Universiteit Leiden

@ MSI 01.28

om 20u

bottom of page