top of page

Lezing april: Veerle Linseele - Over dierenbeenderen en meer: archeozoölogisch onderzoek in Egypte


Aansluitend bij de tentoonstelling in Lens over de farao’s en hun dieren zal Veerle Linseele vertellen over haar eigen onderzoek in Egypte. Zij bestudeert al meer dan 10 jaar dierlijke resten op verschillende opgravingen in heel Egypte, op sites die gaan van de prehistorie tot de Late Periode. Hierbij worden niet alleen beenderen gevonden, maar ook andere dierlijke 'bijproducten' zoals keutels. Dierenresten worden aangetroffen zowel in funeraire- als in nederzettingscontexten, en geven ons informatie over diverse praktijken van de mens maar ook over het klimaat en de leefgewoonten van die dieren zelf. Het is een buitenkans om de archeozoöloge zelf aan het woord te horen over haar ervaringen.

(Lokaal Leuven: MSI 01.08)

bottom of page