top of page

Teamwork makes the Dream Work: de organisatie van de Thebaanse Clerus onder de loep

Lauren Dogaer

Thebe, het huidige Luxor, is doorheen de Egyptische geschiedenis altijd een belangrijk religieus centrum geweest. Verschillende tempels, zoals deze van Karnak of Medinet Habu vormden het hart van het religieuze gebeuren in Thebe. Dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse religieuze festivals en rituelen kleurden de kalender, waarbij verschillende types priesters betrokken waren; zowel diegenen die in de necropool aan de slag gingen als dodenpriester en de libaties voor de overledenen uitvoerden, als diegenen die rechtstreeks aan een tempel verbonden waren. De momenten waarop deze priestergroepen samenwerkten kwamen doorgaans overeen met de vele religieuze festivals en in het bijzonder de processies die er aan verbonden waren. We beschikken maar over weinig informatie die ons kan helpen de praktische en organisatorische kanten van deze feesten te begrijpen. Ze bleven lange tijd floreren, ook onder Grieks-Romeins gezag (332 v.Chr. – 285 na Chr.), toen Egypte geen inheemse farao’s meer kende. De bronnen die uit deze periode dateren, kunnen ons heel goed helpen de vaak onderbelichte aspecten van de religieuze festivals te begrijpen. Hoe werden deze praktisch georganiseerd? Welke priestergroepen waren hierbij betrokken en bestond er zoiets als een taakverdeling?

bottom of page