top of page

Linnen onder de loep: een nieuwe interpretatie van textielproductie in het oude Egypte

Veerle van Kersen

Textiel was millennia lang een van de belangrijkste industrieën in Egypte, en vervulde zowel tijdens het leven als in de dood een essentiële functie. Door het arbeidsintensieve productieproces was het bovendien een kostbaar goed. Lang werd gedacht dat linnen in het oude Egypte op een gelijkaardige manier werd gemaakt als in pre-industrieel Europa. Egyptologen meenden dezelfde handelingen te herkennen in scènes van spinnen en weven in faraonische graven. Recent onderzoek op textielvondsten uit de Europese Bronstijd toont echter aan dat er een andere manier bestaat om vlas tot linnen te verwerken, en dat deze techniek ook in Egypte gebruikt werd. Op basis van microscopisch onderzoek van textielfragmenten in Brussel en Leiden stelde Veerle vast dat in Egypte vooral deze “alternatieve” methode populair was.
Deze presentatie bespreekt de verschillende stappen in de Egyptische textielproductie aan de hand van wandschilderingen en grafmodellen. We vergelijken hoe deze scènes vroeger bekeken werden, en hoe we ze kunnen herinterpreteren in het licht van de nieuwe bevindingen. Vervolgens bekijken we de textielfragmenten in Brussel en Leiden en wat ze ons kunnen vertellen over de Egyptische linnenproductie.

bottom of page