top of page

14/10

Een blik in de trappenpiramide - de ondergrondse gangenstelsels van Djoser

Online lezing

Regisitratielink:

Een blik in de trappenpiramide - de ondergrondse gangenstelsels van Djoser

Vincent Oeters

De beroemde trappenpiramide van Djoser domineert het landschap van Sakkara. Deze piramide, ontworpen door de vizier Imhotep, werd opgericht in de derde dynastie (c. 2630-2611 v. Chr.) en is in feite onderdeel van een veel groter complex. In de literatuur over Djoser en zijn grafmonument wordt veelal gesproken over de bovengrondse onderdelen van dit complex. Zo komen bijvoorbeeld de omheiningsmuur, het heb-sed-hof en de serdab uitgebreid aan bod. Echter, de ondergrondse onderdelen van het complex wordt meestal niet of nauwelijks gesproken.
Zeer recent is een deel van dit monument geopend voor publiek. De spreker heeft tijdens zijn werk als archeoloog in Sakkara al vier keer de mogelijkheid gehad om een groot gedeelte van de ondergrondse gangenstelsels te bezoeken. In deze lezing neemt hij u mee in een ondergrondse wandeling door de fascinerende gangen van Djoser.

bottom of page