top of page

De verzameling van consul-generaal Edouard Blondeel van Cuelebroeck (1809-1872): aegyptiaca bij de Paters Jozefieten van Melle

Eugène Warmenbol

Edouard Blondeel van Cuelebroeck was de eerste consul-generaal van België in Alexandrië (1837-1842). Hij staat vooral bekend voor zijn “ontdekkingsreis” in Abyssinië, met andere woorden in Ethiopië en Soedan. Het was tot voor kort niet bekend dat hij ook oud-Egyptische antiquiteiten verzameld had. Het was collega en vriend Patrick Monsieur, conservator van het Gents Universiteitsmuseum, die de stukken opspoorde. Het betreft voornamelijk materiaal uit Sakkara, van amuletten tot dierenmummies, met als uitschieters twee fragmentarische mummiecartonnages. Deze kwamen dus, ten minste voor een deel, in de didactische collecties van de Paters Jozefieten van Melle terecht. Dit door toedoen van de diplomaat zelf en, in minstens één geval, door toedoen van zijn weduwe. Waarom Edouard Blondeel dit deed is niet duidelijk; hij volgde immers zelf geen college in Melle.

bottom of page