top of page

15/12

De eindfase van het ‘Mooie Feest van de Vallei’: feestvieren in Grieks-Romeins Thebe

Online lezing

Regisitratielink:

De eindfase van het ‘Mooie Feest van de Vallei’: feestvieren in Grieks-Romeins Thebe

Lauren Dogaer

Het ‘Mooie Feest van de Vallei’, oftewel het ‘Dalfeest’, was het meest prominente religieuze feest in Thebe, dat doorheen een groot deel van de Egyptische geschiedenis jaarlijks gevierd werd. Tijdens het feest ging de god Amon op een processie vanuit de tempel in Karnak naar zijn heiligdom in Dayr al-Bahri. Terwijl Amon een bezoek bracht aan de tempels van de overleden koningen (waaronder de dodentempel van Hatsjepsoet), ging de bevolking op bezoek bij overleden familieleden in de Assasif-necropool, die zich vlak voor de tempel van Dayr al-Bahri bevindt. Voor de Egyptische bevolking was dit een echte hoogdag.
Door de eeuwen heen evolueerde het dalfeest en werd de route die de god Amon volgde van Karnak naar Dayr al-Bahri steeds complexer. De oudste vermeldingen dateren uit het Middenrijk (2040 – 1780 v.Chr.), en algemeen wordt aangenomen dat het feest in de Grieks-Romeinse periode (ca. 332 v.Chr. – 285 na Chr.) niet meer als dusdanig gevierd werd. Recent onderzoek toont echter iets anders aan.

bottom of page