top of page

Dayr al-Barsha 2022 - Resultaten van de voorjaarscampagne
van the opgravingen van KULeuven/NVIC

Harco Willems

Na een pauze van drie jaar konden de opgravingen van KU Leuven/ NVIC in Dayr al-Barsha dit voorjaar eindelijk hervat worden. De belangrijkste graafactiviteit van dit jaar was een opgraving in een ‘nieuw’ deel van het terrein: het in het oosten van zone 2 gelegen graf van gouverneur Nehri II, waarover tot op heden maar heel weinig bekend was. Deze lezing gaat dieper in op de geschiedenis van Nehri II, op het eerdere onderzoek in het gebied, en stelt de nieuwe resultaten voor. Er werd ook een kleinere opgraving uitgevoerd bij een graf waar Daressy meer dan honderd jaar geleden (onder meer) de bijzetting van Sathedjhetep, de echtgenote van een hoogwaardigheidsbekleder, vond. Onze opgravingen van dit jaar hadden betrekking op een zeer interessant depot dat in de buurt van dit graf werd aangetroffen.

bottom of page