top of page

20/11/2012 (Leuven)

21/11/2012 (Gent)

Lezing Gertrud van Loon: Dayr Abu Hinnis – een vroegchristelijke kloostergemeenschap in faraonische steengroeven

De steengroeven ten oosten van het dorp Dayr Abu Hinnis in Mid-den-Egypte zijn voornamelijk ge-exploiteerd tijdens het Nieuwe Rijk (zie de lezing van Athena Van der Perre vorig jaar). In de vroegchris-telijke periode zijn ze hergebruikt als woon- en werkruimten van een kloostergemeenschap. In een van de groeven werd een kerk inge-richt, gewijd aan Johannes de Doper, en versierd met series unieke wandschilderingen. Het kloosterwezen was (en is nog steeds) een be-langrijk facet van Egyptisch Christendom. Veel kluizenaars en vroege gemeenschappen die een woonplaats zochten ‘buiten de bewoonde wereld’ vonden die in natuurlijke grotten, graven en steengroeven. Dayr Abu Hinnis is hiervan een prachtig voorbeeld en een verken-ning van deze site geeft een beeld van de manier waarop de bestaan-de situatie werd aangepast aan de wensen en behoeften van vroeg-christelijke monniken.Add Event Details here

Please reload

Beginners Ballet

Mondays

4:30 pm

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

Mommy & Me

Tuesdays

10:00 am

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

Little League

Saturdays

11:30 am

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

bottom of page