top of page

10/12/2013 (Leuven)

12/12/2013 (Gent)

Lezing Wouter Claes: Van het Oude Rijk tot het Badariaan: de recente opgravingen van de KMKG in het nederzettingsgebied van Elkab

Sinds 2009 focust een nieuw onderzoeksproject van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis op de bewoningsgeschiedenis van de site van Elkab. In het gebied ten noordwesten van de tempelzone bevindt zich een zone van verschillende hectaren groot die gedeeltelijk is omsloten door de zogenaamde “Dubbele Muur”. Deze muur, die dateert uit het late Oude Rijk, wordt al sinds oudsher beschouwd als de omwalling van de oude stad. Binnen deze muur zou ooit een tell bestaan hebben die, op basis van be-schrijvingen en tekeningen van 19de-eeuwse reizigers, minstens 30 meter hoog moet zijn geweest. De potscherven en ander materiaal dat door de activiteiten van de sebbakhin (meststofdelvers) werd achtergelaten, wijst er op dat de bewoning zeker moet teruggaan tot in het Oude Rijk. Hoewel egyp-tologen en archeologen er altijd van zijn uitgegaan dat deze tell grotendeels was afgegraven en de kans dus bijzonder klein was om nog in situ bewo-ningssporen aan te treffen, bleek uit een grondige terreinprospectie dat het grondoppervlak in deze zone echter nog verschillende meters boven het omliggende landschap uitsteekt.

Deze lezing presenteert de voorlopige resultaten van de recente opgra-vingscampagnes (2009-2012) waarbij talrijke constructies in ongebakken tichelsteen en intacte bewoningslagen werden aangetroffen. De muren zijn soms tot meer dan één meter hoog bewaard en op basis van het overvloedi-ge materiaal kunnen verschillende bewoningsfasen herkend worden die zich situeren tussen de late Vroegdynastieke Periode en het vroege Oude Rijk. Onder deze bewoningsniveaus werden tot op een diepte van meer dan drie meter ook verschillende lagen uit de Predynastieke Periode aangetroffen. Deze overblijfselen, voornamelijk aardewerkfragmenten, vuurstenen voor-werpen en beendermateriaal, gaan hoogst waarschijnlijk te-rug tot in het Badariaan. Deze resultaten zijn uitermate hoopgevend en wijzen op een on-afgebroken bewoningsgeschiedenis van minstens 1500 jaar. De opgravingen in Elkab lijken ons in staat te stellen om niet alleen de ontwikkeling, groei en organisatie van een faraonische nederzetting te documenteren maar ook de overgang van een kleine prehistorische samenleving naar een geürbani-seerde samenleving uit de historische tijd.

Please reload

Beginners Ballet

Mondays

4:30 pm

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

Mommy & Me

Tuesdays

10:00 am

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

Little League

Saturdays

11:30 am

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

bottom of page