top of page

30/09/2014 (Leuven)

02/10/2014 (Gent)

Lezing Marleen De Meyer: Het late Oude Rijk in Dayr al-Barsja: Recente resultaten van opgravingen op de zuidheuvel

Sinds enkele jaren wordt op de zuidheuvel van Dayr al-Barsja ar-cheologisch onderzoek gedaan naar eventuele sporen van cultische activiteit in dit gebied. Bij opgravingen in de voorhof van een aantal Oude Rijks rotsgraven zijn tussen 2012-2014 enkele opmerkelijke vondsten gedaan, die ondermeer onze opvattingen over mummifi-catie tijdens het Oude Rijk aanzienlijk bijstellen. Zo is er een Oude Rijks mummiemasker gevonden van een type dat tot nu toe enkel in de Memfitische necropolen geattesteerd was. Bovendien lijkt een intact ritueel depot met aardewerk en andere objecten een vroege attestatie te zijn van een balsemingscachette zoals die uit latere perio-des van de Egyptische geschiedenis veelvuldig gekend zijn. Onze kennis van vroege mummificatiepraktijken is eerder beperkt aange-zien slechts een handvol intacte mummies uit het Oude Rijk bewaard zijn, die dan ook nog hoofdzakelijk uit de necropolen bij de hoofd-stad afkomstig zijn. Deze nieuwe gegevens uit een provinciaal graf-veld leveren daarom een belangrijke bijdrage in dit debat. Tot slot werpt een afgesloten en intact graf nieuw licht op begrafenisprak-tijken in deze necropool uit het late Oude Rijk.

De recente vondsten leveren niet alleen antwoorden, maar roepen uiteraard ook vragen op. Alvast één van deze vragen hebben we ge-probeerd te beantwoorden door middel van experimentele egyptologie, waar ook dieper op ingegaan zal worden. Hieruit zal blijken dat een stel egyptologen gewapend met wat gips en verband erin kan sla-gen om een nieuw perspectief te bieden op bredere vragen uit de Egyptische kunstgeschiedenis.

Please reload

Beginners Ballet

Mondays

4:30 pm

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

Mommy & Me

Tuesdays

10:00 am

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

Little League

Saturdays

11:30 am

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection. Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

bottom of page